Retrokaramellen och GDPR
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer
från och med den 25 maj 2018. GDPR ska stärka enskilda personers
rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla
in och använda deras personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer
strängare krav på hur företag, myndigheter och organisationer får samla
in och använda personuppgifter än vad PUL gjorde.
För oss på Retrokaramellen är det viktigt att du ska känna dig trygg
i hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter så här kommer en kort
information om vår personuppgiftsbehandling för våra samarbetspartner.
Önskar du en mer djupgående uppgift angående våra rutiner, kontakta Urban Persson på 08-880099 eller urban.persson@retrokaramellen.se

Behandling av personuppgifter
När du registrerar dig som kund hos oss uppger du dina personuppgifter.
I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter
i vår verksamhet för att fullfölja vårt samarbete med dig och ditt
företag. Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få ta del
av den information som finns registrerat om dig.

Personuppgiftspolicy
Dina uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer, e-postadress, order-, faktura- och
betalningshistorik finns tryggt förvarade i vårt affärssystem.
Anledningen till att lagring görs är:

* För att kunna fullgöra vårt samarbete med dig och ditt företag
* För att kunna kontakta dig

Alla personuppgifter hanteras med sekretess och säljs eller lämnas
aldrig vidare, enda undantaget är till våra samarbetspartners för
varuleverans där namn, adress och telefonnummer behövs för att kunna
transportera varor till er. Andra uppgifter kan vi också vara skyldiga
att lämna till tex olika myndigheter.

Lagringstiden
Vi lagrar dina uppgifter i maximalt sju år för att uppfylla
bestämmelserna i bokföringslagen innan de raderas, men skulle du önska
det så kan du när som helst begära att bli raderad från vårt
dataregister och då lagras uppgifterna endast i inlåsta pärmar i sju år.

Dina rättigheter

Du har rätt till full insyn hur dina personuppgifter behandlas. Vill du
veta vilka uppgifter vi har om dig, kan du begära ett utdrag om vad vi
har lagrat om dig och ditt företag. Om uppgifterna skulle vara felaktig
eller ofullständiga kan du när som helst begära att informationen ska
rättas eller tas bort.
Begäran om registerutdrag, information, borttagning eller rättning av
felaktigheter om de lagrade uppgifterna skickas antingen per post till:
”Retrokaramellen, Dalhemsvägen 35, 141 46 Huddinge” eller mailas
till info@retrokaramellen.se

Bästa hälsningar från Retrokaramellen i Sverige AB
Retrokaramellen i Sverige AB
Dalhemsvägen 35
141 46 Huddinge
08-88 00 99
info@retrokaramellen.se